Start » Vad finns i Arkiv X?

Vad finns i Arkiv X?

Arkiv X klingar för de flesta bekant från den otroligt framgångsrika tv-serien med samma namn, som senare har kommit att röna ännu större framgångar som film. Verklighetens Arkiv X var de arkiv i vilka bland annat den amerikanska underrättelseorganisationen Central Intelligence Agency (CIA), och den överstatliga polisiära myndigheten Federal Bureau of Investigation (FBI), förvarade hemligstämplat material som bland annat rörde paranormal aktivitet. Där fanns bland annat rapporter från personer som sagt sig se oidentifierade flygande föremål. Tidigare var arkiven strikt förseglade för allmänheten, men nu har bland annat de två nämnda amerikanska myndigheterna, öppnat sina arkiv och låter oss ta del av alla rapporter om utomjordingar.

Arkiv X innehåller många fall av förmodat skådade UFO:n som FBI påstår vara luft och väderballonger

Arkiv X blir tillgängligt genom The Black Vault

Projekt Blue Book startade 1952 som en utredning hos det amerikanska flygvapnet United States Air Force (USAF). Detta för att analysera rapporter om så kallade unidentified flying objects (UFO) och dylika aktiviteter. Tusentals rapporter samlades in och utredningen drog till sist slutsatsen att det inte existerade några bevis för att UFO:n skulle ha landat på vår planet. De rapporter som kommit in från allmänheten rörande UFO:n, förklarade man med att iakttagelserna egentligen var väderballonger, naturfenomen eller flygplan. Projektet stängdes ned 1969 men arkivet, verklighetens Arkiv X, finns tillgängligt för allmänheten via hemsidan ”The black vault”.

Den UFO-siktning som kanske har rönt allra mest uppmärksamhet är den så kallade Roswellincidenten. Denna står att läsa om i verklighetens Arkiv X, FBI:s nyöppnade arkiv The Vault. Roswellincidenten hänvisar till en händelse 1947 när en övervakningsballong kraschlandade på en bondgård i närheten av staden Roswell i New Mexiko. Vittnen berättar att ett flygande tefat hade störtat på gården. Efter stora påtryckningar från allmänheten förklarade militären att en väderballong hade störtat men händelsen ger ständigt stoff åt konspirationsteorier. Dessa menar att myndigheterna har mörkat händelsen, och att de utomjordingar som befann sig i UFO:t i själva verket omhändertogs av militären.

CIA bekänner uppgifter om Area 51

En plats dit de båda protagonisterna Fox Mulder och Dana Scully, i tv-serien Arkiv X, ofta tvingas återvända är till ett militärt område i Nevadaöknen som går under beteckningen Area 51. De som tror att utomjordingar har besökt vår planet är säkra på att militärbasen har använts för magasinering av utomjordiska tefat och att det har utförts operationer på de utomjordingar som sägs ha hållits i förvar på platsen. Amerikanska myndigheter har tidigare dementerat att det skulle ha funnits en militärbas i området men nyligen har CIA gått ut med information som bekänner att det har pågått militär aktivitet där.

1978 släppte CIA på sekretessen för hundratals dokument rörande UFO:n. Dokumenten var främst från 1940- och 1950-talet. Lagom till nypremiären av tv-serien Arkiv X 2016, sammanställde CIA en lista med fall där det har rapporterats om UFO:n. Ett av de många uppmärksammade fallen är en observation som Oscar Linke, tidigare tysk borgmästare i Gleimershausen, gjort 1952. I rapporten står följande: ”Enligt den här berättelsen landade ett föremål, som liknade en enorm flygande stekpanna med en diameter på omkring 15 meter, i en skogsglänta i den sovjetiska zonen i Tyskland”. Flera andra vittnen rapporterade om en nedstörtad komet i området.

Verklighetens Arkiv X är numer öppna för allmänheten

Var och ett av de amerikanska polisiära- och militära myndighetsorganen, dit till exempel CIA, FBI och USAF räknas, verkar inneha sitt eget Arkiv X med hemligstämplat material om sådant som inte går att förklara. Till sådana paranormala aktiviteter hör bland annat inrapporterade iakttagelser av UFO:n och av utomjordingar. I och med att mer och mer av tidigare hemligstämplat material ur arkiven läggs ut till allmänhetens förfogande borde konspirationsteorierna, om att de amerikanska myndigheterna mörklägger att de tagit utomjordingar i förvar, avta. Men istället får de genom tv-serier och filmer nytt liv.