Start » Utomjordingar och UFO:n – finns dom?

Utomjordingar och UFO:n – finns dom?

Få företeelser är så kittlande för fantasin som utomjordingar. Om man ser till vad som är allmänt känt är vi människor de enda varelserna i universum med en högt utvecklad intelligens och civilisation. Samtidigt är universum så otroligt stort att vi bara känner till vår allra närmaste omgivning. Kanske finns det till och med utomjordingar som redan idag står i förbindelse med utvalda individer eller hela regeringar. Många hävdar faktiskt det. I den här texten ska vi gå igenom vad man vet och har anledning att anta inom detta område.

Utomjordingar sägs flyga i tefatslikanande rymdskepp

Utomjordingar och vetenskapen

UFO:n finns, det vet man säkert. Det är nämligen en förkortning för Unidentified Flying Objects. Det är alltså alla flygande objekt som vi har sett på himlen utan att kunna identifiera. Ofta när man studerar ett så kallat UFO närmare så kan det dock till slut identifieras, som till exempel ett väderfenomen, en ny typ av flygplan eller en satellit. De objekt som fortsätter att vara oidentifierade trots att de analyserats är inte många. De flesta astronomer och andra vetenskapsmän inom närliggande områden är av uppfattningen att utomjordingar inte finns på jorden idag.

Avståndet mellan planeter i universum som har sådana egenskaper att liv är möjligt på dem är otroligt stort. Även om vi kunde färdas med ljusets hastighet, något som än så länge är omöjligt, skulle de ta tiotusentals år att utforska bara de allra närmaste av dessa planeter. Om utomjordingar är underställda samma naturlagar som vi på jorden måste de alltså ha haft väldigt tungt vägande skäl och en otroligt mycket mer avancerad teknologi än vår för att ha kunnat resa hit.

Man ska aldrig säga aldrig

Oavsett vad som är konsensus i forskarsamhället så finns det många, även forskare, som tror att människor på jorden redan kontaktats av varelser från främmande planeter. Kanske vet vi för lite om universum för att kunna hävda något med säkerhet. Det talas redan om extrema omständigheter som skulle kunna göra rymdresor möjliga. Så kallade maskhål tros vara en slags revor i rumtiden som skulle kunna möjliggöra hopp mellan olika punkter i universum. En annan teori är att vi människor själva är utomjordingar och att livet uppstod någon annanstans i universum innan det färdades hit – kanske via meteoriter.

Det finns hur många vittnesuppgifter som helst på att utomjordingar landat med sina farkoster och att de har kommunicerat med människor. Det har dock aldrig presenterats några konkreta bevis på sådana möten. I alla fall inte några bevis som nått offentligheten. Många menar att myndigheter valt att lägga locket på och det florerar en hel del konspirationsteorier, den ena mer fantasifull och extrem än den andra. Många människor vill gärna tro att det pågår något fantastiskt eller fruktansvärt i det fördolda. Frågan är om det är grundat på fakta eller fantasi.

Vem tror du på?

Svaret på om det finns utomjordingar handlar om förtroende. Beroende på vem du frågar kommer du att få olika svar. Amerikanska NASA, den myndighet som stått för mänsklighetens främsta framsteg när det gäller rymdfärder hävdar att det inte finns bevis för att människan haft kontakt med varelser från främmande planeter. Om du tror att NASA hemlighåller information kanske du väljer att lyssna på andra, som istället påstår sig ha blivit bortförda av UFO:n. Om utomjordingarna väljer att ge sig till känna eller om t.ex. NASA avslöjar att de finns, så kommer det att vara den största händelsen i mänsklighetens historia.