Start » Konspirationsteorier om rymden

Konspirationsteorier om rymden

Konspirationsteorier frodas inom ett flertal olika ämnesområden och behandlar allt från politiska mord till terrorattentat, olycksfall och avlidna kändisar. Bland de mest kända teorierna i världen räknas mordet på John F. Kennedy, Elvis dödsfall samt terrorattackerna 9/11 2001. I Sverige pågår än idag i vissa kretsar livliga diskussioner kring huruvida viktiga detaljer undanhållits från allmänheten, bland annat angående Estonias haverirapport och mordet på Olof Palme. Människans fallenhet till att ifrågasätta makthavare och auktoritetsfigurer, i kombination med nyfikenhet för det okända, gör det knappast oväntat att se hur en ofantlig mängd konspirationsteorier kläcks kring det som är mest okänt av allt; rymden.

Konspirationsteorier påstår att den amerikanska staten undanhåller vetskap om UFOn

Konspirationsteorier om gröna gubbar och svartklädda män

En av flera konspirationsteorier kring rymden är den att vår planet besökts ett flertal gånger av utomjordingar – ett ”faktum” som myndigheter världen över håller hemligt från allmänheten. Ett välkänt exempel är Roswellincidenten som inträffade år 1947 i den amerikanska delstaten New Mexico. Förespråkare av denna konspirationsteori menar att en bemannad rymdfarkost gjorde en kraschlandning i öknen, för att sedan omhändertas av den amerikanska myndigheten CIA. Amerikanska staten ska bland annat ha dragit stor nytta av farkostens avancerade teknologi. Den officiella förklaringen löd att den oidentifierade farkosten i själva verket visat sig vara en väderballong.

Flera journalister, fotografer och UFO-entusiaster som undersöker eller sprider konspirationsteorier har under åren vittnat om obehagliga besök av svartklädda män, så kallade ”men in black”. Signalement och beteende på dessa män antyder i vissa fall att de agerar på uppdrag av staten. De klär sig i svarta kostymer, ofta med tillhörande hatt och solglasögon. Deras avsikt tycks vara att genom hot, avlyssning och förföljelse tysta ned de som kommer för nära sanningen. En annan kategori MIB föreslås vara utomjordingar. Dessa svartklädda män är ofta onaturligt bleka med en total avsaknad av kroppshår.

Frågetecken kring månlandningen

Något annat som gett upphov till ett stort antal konspirationsteorier är Apolloprogrammet. Det ägde rum 1961-1972 och resulterade i totalt 6 månlandningar. Konspirationsteoretiker finner problematik i NASAs film- och fotomaterial, och antyder att händelserna helt förfalskats i syfte att vinna det propagandakrig som pågick mellan USA och Sovjetunionen under kalla kriget. Exempelvis syns det tydligt på samtliga filmer hur den amerikanska flaggan vajar i vinden – en omöjlighet på månens yta då himlakroppen saknar vind. Även avsaknaden av stjärnor på himlen ter sig suspekt då månen som saknar atmosfär bör ligga under ständig stjärnhimmel.

Andra hävdar att solens strålning helt enkelt är för stark för att astronauter ska kunna befinna sig på månens yta. Det har dock idag motbevisats då människor vistats i rymden under längre perioder utan negativa konsekvenser. NASA har gjort tappra försök till att tillfredsställa kritiker med bevis för att de faktiskt genomfört ett flertal månlandningar. Hos konspirationsteoretiker har detta dock liten effekt. En annan av flera konspirationsteorier berörande NASA är att filmregissören Stanley Kubrick låg bakom filmmaterialet efter att NASA imponerats av ”2001: A Space Odyssey”. Detta ska Kubrick ha försökt förmedla för observanta tittare i filmen ”The Shining”.

The truth is out there

Inte minst under de senaste åren har visselblåsare orsakat rubriker som skakat världen. Många fall har offentliggjorts, där hemligstämplade dokument svart på vitt avslöjar hur regeringar och enskilda myndigheter ofta i hemlighet agerar på vis som påstås vara för allmänhetens bästa. Detta innebär att påståenden som tidigare ansetts ha varit konspirationsteorier med jämna mellanrum snarare avslöjas som helt sanningsenliga. En stor mängd rapporter, filmer, fotografier och andra dokument rörande rymden är än idag höljda i dunkel. Frågan kvarstår huruvida sanningen bakom gröna gubbar och svartklädda män ligger i de officiella rapporterna eller i konspirationsteoretikernas utsagor.