Rael och raeliska rörelsen

Det finns många grupper och individer som menar sig stå i förbindelse med representanter för utomjordiska civilisationer. Detta trots att det inte finns några allmänt accepterade bevis för att det skett sådana kontakter. Här ska vi titta närmare på den raeliska rörelsen vars medlemmar hör till de mest kända anhängarna av den här typen av teorier. Raeliterna bygger sin lära på budskapet från en enda person, Claude Vorilhon. Hans lära har tilltalat så många att han idag är ledare för en massrörelse med ett mycket stort antal anhängare. Att människan kommer från stjärnorna är den viktigaste tesen inom den raeliska rörelsen. Det är en populär teori som anhängarna, även icke raeliter, tycker sig finna bevis för i bland annat arkeologiska lämningar. Tanken har även gestaltats i många böcker och filmer.

Raeliska rörelsen menar sig ha kontakt med utomjordingar

Raeliska rörelsen – vad tror de på?

Den franske motorjournalisten och racerföraren Claude Vorilhon hävdar att han i december 1973 kontaktades av ledaren för en civilisation från en främmande planet. Han säger att boken ”Budskapet från utomjordingar” är dikterad av denna ledare. Innehållet i boken är spektakulärt. Det hävdas att människan är resultatet av noggrant kontrollerade experiment utförda av Elohim för ungefär 25 000 år sedan. Elohim är namnet på varelserna från denna planet och det sägs i boken att de ofta har besökt jorden och ibland även uppfattats som änglar. Claude har skapat en sammanslutning kring sitt budskap som kallas för Raeliterna eller den raeliska rörelsen. Calude beskriver kontakten som närmast övernaturlig.

Elohim har visat särskilt intresse för profeter inom världsreligionerna och utövat inflytande på dessa. Man menar dock att de budskap som profeterna försökt förmedla till människor via religionen ofta misstolkats. Claude Vorilhon hävdar att han är mänsklighetens sista och viktigaste profet. Ordet Elohim förekommer i bibeln och betyder ungefär; ”de som kom ifrån himlen”. Claude har utvecklat sitt budskap genom att skriva flera böcker som kommit att bli centrala inom den raeliska rörelsen. Elohims påstås likna oss människor rent fysiskt eftersom vi sägs vara skapade till deras avbild. Claude Vorilhon som fortfarande är rörelsens centralgestalt hävdar att hans mamma befruktades av en Elohim, han är alltså, i ännu större utsträckning än oss andra, besläktad med denna utomjordiska ras. Inom den raeliska rörelsen tror de flesta på detta även om man inte direkt dyrkar honom som en gud.

Vad vill Elohim?

Enligt Elohim är vi människor ännu inte redo för kontakt. Panik och oroligheter skulle kunna bryta ut om Elohim gjorde sig själva kända en gång för alla. Därför menar den raeliska rörelsen att Elohim valt att bara kontakta Claude Vorilhon, som numera kallar sig Raël. Hans uppgift är att, tillsammans med andra, bygga en slags ambassad för utomjordingarna. Denna ambassad ska resas i Jerusalem och stå klar innan 2025.

Enligt den raeliska rörelsen kommer Elohim att presentera sig för mänskligheten på ambassaden i Jerusalem senast 2035. Det finns inget exakt datum för när det kommer att inträffa utan det beror på hur bra och snabbt raeliterna utför sina uppgifter. Många av oss som läser detta kommer alltså att få vara med om det mest omvälvande ögonblicket i mänsklighetens historia om budskapet som Raël förkunnar verkligen är sant. Vetenskapen är fascinerande idag, oavsett om man tror på Elohim eller inte så är det ett faktum att Forskning efter försvunna stjärnor kan leda till utomjordiska civilisationer. Universum är stort och vi är förmodligen inte de enda intelligenta varelserna där ute.
Medlemmarna i den raeliska rörelsen menar att de förbereder mänskligheten på kontakten med Elohim på många olika sätt. Raeliterna försöker gynna personlig utveckling och vetenskapsområden som kloning och genetisk ingenjörskonst. Samtidigt är de ivriga motståndare till darwinismen och betraktar evolutionslärans förgrundsfigur Charles Darwin som en falsk profet. Raeliterna vill även informera andra om vad som håller på att hända så att de som känner sig manade ska kunna ansluta sig till rörelsen. Hittills har man varit mycket framgångsrika. Det påstås finnas över 100 000 anhängare spridda över omkring 90 länder. Den raeliska rörelsen är aktiv på internet, anordnar föreläsningar och är känd för att försöka påverka politiker, t.ex. EU-parlamentariker.

Kan det verkligen stämma?

Inom den raeliska rörelsen tror man på extrema saker. Det är dock svårt för skeptiker att bevisa att något inte finns eller inte har hänt. Särskilt när det handlar om civilisationer som påstås ligga på en så hög teknologisk nivå att vi knappt kan föreställa oss vad de är kapabla till. Människan kan inte ens skapa encelligt liv i ett laboratorium idag men utvecklingen inom många områden går med svindlande hastighet. Det är inte omöjligt att vi i framtiden kommer att kunna färdas till främmande solsystem och påverka processer som har med livets uppkomst att göra. Man ska dock vara medveten om att fysikens lagar, så som vi förstår dem idag, gör resor mellan solsystem till extremt långsamma och dyrbara projekt. Många forskare tror inte, till skillnad från den raeliska rörelsen, att det någonsin kommer att bli möjligt för människor att upprätta kontakt med utomjordingar.

Raeliterna hävdar att människan skapats av Elohim för 25 000 år sedan. Det är inte mycket tid när man pratar om resor fram och tillbaka mellan stjärnsystem, inte ens om vi kommer upp i farter nära ljusets hastighet. De av oss som tror på evolutionen och andra vetenskapliga och väl beprövade teorier om livets och intelligensens uppkomst och utveckling hamnar lätt på kollisionskurs med den raeliska rörelsen. För rörelsens medlemmar handlar det istället om en förtroendefråga. De som tror på att Raël, som enda människa, valts ut till att föra Elohims talan och att han inte hittar på har lätt att acceptera alla delar av budskapet. Inte ens vetenskapsmännen själva tycks förstå de senaste rönen och teorierna inom fysik och astronomi. Det kan hända att mycket är genomförbart trots att vi inte tror det idag.

Tror du på budskapet från stjärnorna?

Den raeliska rörelsen har gott om anhängare världen över och tror på att mänskligheten, inom tjugo år, kommer att samarbeta med de utomjordiska varelser som skapade oss här på jorden för 25 000 år sedan. Rörelsen har växt fram kring en karismatisk individ, fransmannen Claude Vorilhon, som påstår sig ha valts ut av utomjordingarna. Han betraktar sig som mänsklighetens sista profet och har övertygat många om att så faktiskt är fallet. Just nu är raeliterna i färd med att förbereda bygget av en ambassad i Jerusalem som utomjordingarna vill ha som bas när de på allvar börjar involvera sig i mänsklighetens fortsatta öde. Som raelit är man alltså en viktig del i ett spännande skeende. Framtiden får utvisa om de har rätt eller inte.